zbliżyć się

sich (an)nähern, näher kommen

Kiedy się do mnie zbliżyła...
Als sie näher zu mir kam...
als ziː ˈnεːɐ tsuː miːɐ kaːm
Zbliża się do pięćdziesiątki.
(pot.) Er geht auf die Fünfzig zu.
eːɐ geːt auf diː ˈfʏnftsɪç tsuː
Kiedy zbliżało się Boże Narodzenie...
Als die Weihnachten herankamen...
als diː ˈvainaxtn hεˈrankaːmən