dotknąć

kogoś/czegoś berühren, anfassen j-n/etw., (urazić) kogoś beleidigen j-n

Dotknąłem jego brzucha.
Ich habe seinen Bauch angefasst.
ɪç ˈhaːbə ˈzainən baux ˈangəfast
Wyspa została dotknięta trzęsieniem ziemi.
Die Insel wurde von einem Erdbeben heimgesucht/betroffen.
diː ˈɪnzl ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈeːɐtbeːbn ˈhaimgəzuːxt/bəˈtrɔfn
Te słowa dotknęły go do żywego.
Die Worte haben ihn zutiefst gekränkt.
diː ˈvɔrtə ˈhaːbn iːn tsuˈtiːfst gəˈkrεŋkt