dziś, dzisiaj

heute, heutzutage

Co robisz dziś wieczorem?
Was machst du heute Abend?
vas maxst duː ˈhɔytə ˈaːbnt?
Spotkałem ją dziś rano.
Ich habe sie heute Morgen getroffen.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈhɔytə ˈmɔrgn gəˈtrɔfn
Którego dziś mamy?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
To wszystko na dziś.
Das ist alles für heute.
das ɪst ˈaləs fyːɐ ˈhɔytə
Czuję się dziś nieswojo.
Ich fühle mich heute nicht wohl in meiner Haut.
ɪç ˈfyːlə mɪç ˈhɔytə nɪçt voːl ɪn ˈmainɐ haut
Dzisiaj muszę się urwać trochę wcześniej.
Heute muss ich früher gehen/verschwinden.
ˈhɔytə mʊs ɪç ˈfryːɐ ˈgeːən/fεɐˈʃvɪndn
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
vas duː ˈhɔytə kanst bəˈzɔrgnˌ das fεɐˈʃiːbə nɪçt auf ˈmɔrgn
właśnie dziś
gerade heute
gəˈraːdə ˈhɔytə
aż do dziś
bis zum heutigen Tage
bɪs tsʊm ˈhɔytɪgn ˈtaːgə
od roku 1990 aż do dziś
von 1990 bis heute
fɔn ˈnɔyntseːnhʊndɐtnɔyntsɪç bɪs ˈhɔytə