spodziewać się

kogoś/czegoś erwarten j-n/etw.

Spodziewałem się czegoś więcej.
Ich habe mir davon mehr versprochen.
ɪç ˈhaːbə miːɐ daˈfɔn meːɐ fεɐˈʃprɔxn
A czego się spodziewałeś?
Und was hast du erwartet?
ʊnt vas hast duː εɐˈvartət?
Właśnie tego się spodziewałem.
Genau das habe ich erwartet.
gəˈnau das ˈhaːbə ɪç εɐˈvartət
Spodziewa się trzeciego dziecka.
Sie erwartet ihr drittes Kind.
ziː εɐˈvartət iːɐ ˈdrɪtəs kɪnt
Nie wiedzą, czego się mogą spodziewać.
Sie wissen nicht, was sie erwartet.
ziː ˈvɪsn nɪçtˌ vas ziː εɐˈvartət
Spodziewa się pana/pani.
Er erwartet Sie schon.
eːɐ εɐˈvartət ziː ʃoːn