grosz

Pfennig m

Dostałem to za parę groszy.
Ich habe es für ein Butterbrot gekauft.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ain ˈbʊtɐbroːt gəˈkauft
Nie mam ani grosza.
Ich bin völlig blank.
ɪç bɪn ˈfœlɪç blaŋk
Nie ma za grosz poczucia humoru.
Er hat keinen Sinn für Humor.
eːɐ hat ˈkainən zɪn fyːɐ huˈmoːɐ
liczyć się z każdym groszem
jeden Cent dreimal umdrehen
ˈjeːdn sεnt ˈdraimaːl ˈʊmdreːən