działać

funktionieren, (o osobie) handeln, tätig sein

Jak to działa?
Wie funktioniert das?
viː fʊŋktsioˈniːɐt das?
To działa na baterie.
Es funktioniert mit Batterien.
εs fʊŋktsioˈniːɐt mɪt batəˈriːən
Winda nie działa.
Der Aufzug ist außer Betrieb.
deːɐ ˈauftsuːk ɪst ˈausɐ bəˈtriːp
Musimy działać natychmiast.
Wir müssen unverzüglich handeln.
viːɐ ˈmʏsn ˈʊnfεɐtsyːklɪç ˈhandln
Czy to już działa?
Ist es schon in Betrieb?
ɪst εs ʃoːn ɪn bəˈtriːp?
Pigułka nie zadziałała.
Die Tablette hat nicht geholfen.
diː taˈblεtə hat nɪçt gəˈhɔlfn
Działa mi to na nerwy.
Es geht mir auf die Nerven.
εs geːt miːɐ auf diː ˈnεrfn
Czas działa na naszą niekorzyść.
Die Zeit arbeitet gegen uns.
diː tsait ˈarbaitət ˈgeːgn ʊns
Prowadzą działalność w zakresie...
Sie üben eine Tätigkeit im Bereich... aus.
ziː ˈyːbn ˈainə ˈtεːtɪçkait ɪm bəˈraiç... aus
działać na dwa fronty
ein doppeltes Spiel spielen
ain ˈdɔpltəs ʃpiːl ˈʃpiːlən