być

sein

Nie jesteśmy zadowoleni.
Wir sind nicht zufrieden.
viːɐ zɪnt nɪçt tsuˈfriːdn
Jest tu ktoś?
Ist jemand da?
ɪst ˈjeːmant daː?
Jest w ciąży.
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ
Gdzie byliście?
Wo seid ihr gewesen?
voː zait iːɐ gəˈveːzn?
To moja sprawa.
Das ist meine Sache.
das ɪst ˈmainə ˈzaxə
Czy coś jest nie w porządku?
Stimmt etwas nicht?
ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt?
To było dawno temu.
Es ist (schon) so lange her.
εs ɪst (ʃoːn) zoː ˈlaŋə heːɐ
Byłeś już tu/tam kiedyś?
Warst du schon mal da?
vaːɐst duː ʃoːn maːl daː?
Kto będzie następnym prezydentem?
Wer wird der nächste Präsident?
veːɐ vɪrt deːɐ ˈnεːçstə prεziˈdεnt?
Będą problemy.
Es wird Probleme geben.
εs vɪrt proˈbleːmə ˈgeːbn
(Na dworze) jest straszny upał.
Draußen ist es sehr heiß.
ˈdrausn ɪst εs zeːɐ hais
Jest mi wszystko jedno.
Das ist mir egal.
das ɪst miːɐ eˈgaːl
Coś z tym jest nie tak.
Hier stimmt etwas nicht.
hiːɐ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
Już jest po wszystkim.
Es ist vorbei.
εs ɪst foːɐˈbai
Jest małomówny.
Er ist recht wortkarg.
eːɐ ɪst rεçt ˈvɔrtkark
Było, minęło.
Was war, das war.
vas vaːɐˌ das vaːɐ
Nie może być!
Mach keine Dinger!, Das ist ja ein Ding!
max ˈkainə ˈdɪŋɐ!ˌ das ɪst jaː ain dɪŋ!
Jest wiele rzeczy...
Es gibt viele Sachen...
εs gipt ˈfiːlə ˈzaxn
Gdybym był na twoim miejscu...
An deiner Stelle...
an ˈdainɐ ˈʃtεlə
Byłbym zaszczycony...
Es wäre mir eine Ehre...
εs ˈvεːrə miːɐ ˈainə ˈeːrə