wciąż

immer (noch), ständig

Wciąż mi tym zawraca głowę.
Er belästigt mich immer damit.
eːɐ bəˈlεstɪçt mɪç ˈɪmɐ daˈmɪt
Ale to wciąż nie jest powód, żeby ją bić.
Das ist doch kein Grund, sie zu verprügeln.
das ɪst dɔx kain grʊntˌ ziː tsuː fεɐˈpryːgln
Ja wciąż nie rozumiem, dlaczego...
Ich begreife immer noch nicht, warum...
ɪç bəˈgraifə ˈɪmɐ nɔx nɪçtˌ vaˈrʊm
wciąż bez przerwy
immer wieder
ˈɪmɐ ˈviːdɐ