przeszkadzać

komuś w czymś stören j-n bei etw.

Nie przeszkadzam?
Störe ich?
ˈʃtøːrə ɪç?
Mnie to nie przeszkadza.
Mich stört's nicht.
mɪç ʃtøːɐts nɪçt
Co ci to przeszkadza?
Was stört dich daran?
vas ˈʃtøːɐt dɪç daˈran?
Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.
Ich hoffe, ich störe nicht.
ɪç ˈhɔfəˌ ɪç ˈʃtøːrə nɪçt
Jeśli nie będzie to państwu zbytnio przeszkadzać, chciałbym...
Falls es Sie nicht stören würde, möchte ich...
fals εs ziː nɪçt ˈʃtøːrən ˈvʏrdəˌ ˈmœçtə ɪç