brać

nehmen

Bierzesz proszki nasenne?
Nimmst du Schlafmittel?
nɪmst duː ˈʃlaːfmɪtl?
Bierze pigułki antykoncepcyjne.
(pot.) Sie nimmt die Pille.
ziː nɪmt diː ˈpɪlə
Czy on bierze narkotyki?
Nimmt er Drogen?
nɪmt eːɐ ˈdroːgn?
Biorą? (ryby)
Beißen sie an?
ˈbaisn ziː an?
Odpowiedzialność biorę na siebie.
Die Verantwortung nehme ich auf mich.
diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ ˈneːmə ɪç auf mɪç
Za tydzień biorą ślub.
Sie heiraten in einer Woche.
ziː ˈhairaːtn ɪn ˈainɐ ˈvɔxə
Chyba coś mnie bierze.
Ich habe mir (wohl) etwas geholt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ (voːl) ˈεtvas gəˈhoːlt
Nie bierz tego (zbyt) do siebie.
Nimm das nicht (zu) persönlich.
nɪm das nɪçt (tsuː) pεrˈzøːnlɪç
Bierz przykład ze mnie.
Nimm dir ein Beispiel an mir.
nɪm diːɐ ain ˈbaiʃpiːl an miːɐ
Zazwyczaj bierze prysznic rano.
Er ist gewohnt, morgens eine Dusche zu nehmen.
eːɐ ɪst gəˈvoːntˌ ˈmɔrgns ˈainə ˈduːʃə tsuː ˈneːmən
Bierz się do jedzenia.
Fang an zu essen.
faŋ an tsuː ˈεsn
Dlaczego nie bierzesz pod uwagę...
Warum ziehst du nicht in Betracht...
vaˈrʊm tsiːst duː nɪçt ɪn bəˈtraxt
Powinieneś brać pod uwagę...
Du solltest... berücksichtigen.
duː ˈzɔltəst... bəˈrʏkzɪçtɪgn
ściśle rzecz biorąc
streng/genau genommen
ʃtrεŋ/gəˈnau gəˈnɔmən
brać się z kimś za bary
sich mit j-m anlegen
zɪç ˈanleːgn
ogółem rzecz biorąc
im Grunde genommen
ɪm ˈgrʊndə gəˈnɔmən