mierzyć

messen, (celować) zielen

Będę ci mierzyć czas.
Ich werde dir die Zeit messen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ diː tsait ˈmεsn
Zmierz sobie temperaturę.
Miss deine Temperatur.
mɪs ˈdainə tεmpəraˈtuːɐ
Mierzy 2 metry.
Er ist zwei Meter groß.
eːɐ ɪst tsvai ˈmeːtɐ groːs
Mierzy dość wysoko.
Sie will hoch hinaus., Sie hat große Ziele.
ziː vɪl hoːx hɪˈnausˌ ziː hat ˈgroːsə ˈtsiːlə
Nie możesz się z nim mierzyć.
Mit ihm kannst du dich nicht vergleichen.
mɪt iːm kanst duː dɪç nɪçt fεɐˈglaiçn
mierzyć wszystko jedną miarą
alle mit gleicher Elle messen
ˈalə mɪt ˈglaiçɐ ˈεlə ˈmεsn
mierzyć siły z kimś
mit j-m seine Kräfte messen
ˈzainə ˈkrεftə ˈmεsn