wyznać, wyznawać

bekennen, (prawdę) gestehen

Wyznał jej miłość.
Er gestand ihr seine Liebe.
eːɐ gəˈʃtant iːɐ ˈzainə ˈliːbə
Wyznają chrześcijaństwo.
Sie bekennen sich zum Christentum.
ziː bəˈkεnən zɪç tsʊm ˈkrɪstntuːm
Wyznaję pogląd, że...
Ich vertrete die Meinung, dass...
ɪç fεɐˈtreːtə diː ˈmainʊŋˌ das