zaszczyt

Ehre f

To dla mnie zaszczyt robić coś
Es ist mir eine Ehre etw. Akk zu tun
εs ɪst miːɐ ˈainə ˈeːrə
Miałem zaszczyt poznać...
Ich hatte die Ehre... kennen zu lernen.
ɪç ˈhatə diː ˈeːrə... ˈkεnən tsuː ˈlεrnən
przynosić komuś/czemuś zaszczyt
j-m/etw. Ehre machen
ˈeːrə ˈmaxn