wysokość

Höhe f

Masz lęk wysokości?
Hast du Höhenangst?
hast duː ˈhøːən|aŋst?
Samolot tracił wysokość.
Das Flugzeug hat an Höhe verloren.
das ˈfluːktsɔyk hat an ˈhøːə fεɐˈloːrən
To ma 20 metrów wysokości.
Die Höhe beträgt 20 Meter.
diː ˈhøːə bəˈtrεːkt ˈtsvantsɪç ˈmeːtɐ
Drzewa są tej samej wysokości.
Die Bäume sind gleich groß.
diː ˈbɔymə zɪnt glaiç groːs
Muszę przyznać, że stanąłeś na wysokości zadania.
Ich muss zugeben, dass du dieser Aufgabe gewachsen warst.
ɪç mʊs ˈtsuːgeːbnˌ das duː ˈdiːzɐ ˈaufgaːbə gəˈvaksn vaːɐst
Minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi...
Der Mindestlohn beträgt...
deːɐ ˈmɪndəstloːn bəˈtrεːkt
wysokość nad poziomem morza
die Höhe über dem Meeresspiegel
diː ˈhøːə ˈyːbɐ deːm ˈmeːrəsʃpiːgl
Wasza Wysokość
Eure Majestät
ˈɔyrə majεsˈtεːt
prace na wysokości
Höhenarbeiten f pl
ˈhøːən|arbaitn