pić

trinken, (przez rurkę) saugen

Chce mi się pić.
Ich habe Durst.
ɪç ˈhaːbə dʊrst
Czego się pan(i) napije?
Was wollen Sie trinken?
vas ˈvɔlən ziː ˈtrɪŋkn?
Coś do picia?
Wollen Sie etwas trinken?
ˈvɔlən ziː ˈεtvas ˈtrɪŋkn?
Pija pan(i) piwo?
Trinken Sie Bier?
ˈtrɪŋkn ziː biːɐ?
Nie piję.
Ich trinke nicht.
ɪç ˈtrɪŋkə nɪçt
Nie można pić alkoholu na czczo.
Trinken Sie nicht auf leeren Magen.
ˈtrɪŋkn ziː nɪçt auf ˈleːrən ˈmaːgn
Pijcie z umiarem.
Trinken Sie maßvoll.
ˈtrɪŋkn ziː ˈmaːsfɔl
Nie jedz i nie pij za dużo.
Iss und trink nicht zu viel.
ɪs ʊnt trɪŋk nɪçt tsuː fiːl
wypić coś duszkiem
etw. Akk (auf) ex trinken
(auf) εks ˈtrɪŋkn