przekroczyć

überschreiten, (przewyższyć) übersteigen

Kiedy przekroczymy granicę?
Wann überschreiten wir die Grenze?
van ˈyːbɐʃraitn viːɐ diː ˈgrεntsə?
Przekroczył swoje kompetencje.
Er hat seine Kompetenzen überschritten.
eːɐ hat ˈzainə kɔmpeˈtεntsn ˈyːbɐʃrɪtn
To przekracza wszelkie granice!
Das überschreitet alle Grenzen!
das yːbɐˈʃraitət ˈalə ˈgrεntsn!