woleć

coś od czegoś bevorzugen etw. Akk vor etw., lieber haben etw. Akk als etw.

Wolę piwo od wina.
Ich ziehe Bier dem Wein vor.
ɪç ˈtsiːə biːɐ deːm vain foːɐ
Wolę hokej niż piłkę nożną.
Ich mag lieber Eishockey als Fußball.
ɪç maːk ˈliːbɐ ˈaishɔke als ˈfuːsbal
Wolałbym pracować w domu.
Ich würde lieber zu Hause arbeiten.
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ tsuː ˈhauzə ˈarbaitn
Wolę to zrobić niż o tym mówić.
Ich würde es lieber tun, als darüber zu reden.
ɪç ˈvʏrdə εs ˈliːbɐ tuːnˌ als daˈryːbɐ tsuː ˈreːdn
Wolałbym zostać tutaj.
Am liebsten würde ich hier bleiben.
am ˈliːpstn ˈvʏrdə ɪç hiːɐ ˈblaibn
Wolałbym herbatę.
Ich möchte lieber einen Tee.
ɪç ˈmœçtə ˈliːbɐ ˈainən teː
Wolę chodzić pieszo.
Ich gehe lieber zu Fuß.
ɪç ˈgeːə ˈliːbɐ tsuː fuːs
Wolę... niż...
Ich ziehe etw. Akk etw. Dat vor.
ɪç ˈtsiːə foːɐ
Wolałbym pójść...
Ich würde lieber... gehen.
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ... ˈgeːən