zostać

gdzieś bleiben irgendwo, (stać się) werden, (jako pozostałość) übrigbleiben

Jak długo tu zostaniecie?
Wie lange bleibt ihr hier?
viː ˈlaŋə blaipt iːɐ hiːɐ?
Zostaną tutaj na noc?
Bleiben sie hier über Nacht?
ˈblaibn ziː hiːɐ ˈyːbɐ naxt?
Zostanę w domu.
Ich bleibe zu Hause.
ɪç ˈblaibə tsuː ˈhauzə
Będzie musiał zostać w szpitalu.
Er wird im Krankenhaus bleiben müssen.
eːɐ vɪrt ɪm ˈkraŋknhaus ˈblaibn ˈmʏsn
Zostało coś dla mnie?
Bleibt etwas übrig für mich?
blaipt ˈεtvas ˈyːbrɪç fyːɐ mɪç?
Nic nie zostało.
Es ist nichts übrig geblieben.
εs ɪst nɪçts ˈyːbrɪç gəˈbliːbn
Zostań!
Steh!
ʃteː!
Ile ci zostało pieniędzy?
Wie viel Geld ist dir geblieben?
viː fiːl gεlt ɪst diːɐ gəˈbliːbn?
Na skutek wypadku został sparaliżowany.
Seit dem Unfall ist er gelähmt.
zait deːm ˈʊnfal ɪst eːɐ gəˈlεːmt
Decyzja została już podjęta.
Die Entscheidung ist schon gefallen.
diː εntˈʃaidʊŋ ɪst ʃoːn gəˈfalən
Została porażona piorunem.
Sie wurde vom Blitz getroffen.
ziː ˈvʊrdə fɔm blɪts gəˈtrɔfn
Włamywacze zostali aresztowani.
Die Räuber wurden festgenommen.
diː ˈrɔybɐ ˈvʊrdn ˈfεstgənɔmən
Zostaną państwo powiadomieni listownie.
Sie erhalten von uns eine Benachrichtigung per Post.
ziː εɐˈhaltn fɔn ʊns ˈainə bəˈnaːxrɪçtɪgʊŋ pεr pɔst
Nie został kamień na kamieniu.
Es wurde kein Stein auf dem anderen gelassen.
εs ˈvʊrdə kain ʃtain auf deːm ˈandərən gəˈlasn
Została starą panną. (o dziewczynie)
Sie hat den Anschluss verpasst.
ziː hat deːn ˈanʃlʊs fεɐˈpast
Zostanie skrócony o głowę. (stracony)
Er wird einen Kopf kürzer gemacht.
eːɐ vɪrt ˈainən kɔpf ˈkʏrtsɐ gəˈmaxt
Niewolnictwo zostało zniesione w...
Die Sklaverei wurde... abgeschafft.
diː sklaːvəˈrai ˈvʊrdə... ˈapgəʃaft