poczekać

warten

Poczekaj, to zobaczysz.
Warte ab und dann wirst du sehen.
ˈvartə ap ʊnt dan vɪrst duː ˈzeːən
Poczekam, dopóki nie przyjdziesz.
Ich warte, bis du kommst.
ɪç ˈvartəˌ bɪs duː kɔmst
Wolałbym, żeby tam poczekał.
Es wäre mir lieber, wenn er da warten würde.
εs ˈvεːrə miːɐ ˈliːbɐˌ vεn eːɐ daː ˈvartn ˈvʏrdə
Na poczekaniu zrobiła kolację.
In aller Eile hat sie ein Abendessen zubereitet.
ɪn ˈalɐ ˈailə hat ziː ain ˈaːbnt|εsn ˈtsuːbəraitət
Poczekaj na swoją kolej.
Warte, bis du an der Reihe bist.
ˈvartəˌ bɪs duː an deːɐ ˈraiə bɪst
Poczekajmy jeszcze dwa dni.
Warten wir noch zwei Tage.
ˈvartn viːɐ nɔx tsvai ˈtaːgə