głód

Hunger m

Umieram/Padam z głodu.
Ich bin am Verhungern.
ɪç bɪn am fεɐˈhʊŋɐn
Umarli z głodu.
Sie sind verhungert.
ziː zɪnt fεɐˈhʊŋɐt
Głód jest najlepszym kucharzem.
Hunger ist der beste Koch.
ˈhʊŋɐ ɪst deːɐ ˈbεstə kɔx
głodzić kogoś
j-n hungern lassen
ˈhʊŋɐn ˈlasn