twój, twoja, twoje

dein, deine, dein

Czy to jest twoja żona?
Ist das deine Frau?
ɪst das ˈdainə frau?
To nie twoja sprawa.
Das ist nicht deine Sorge.
das ɪst nɪçt ˈdainə ˈzɔrgə
Twoja kolej.
Du bist an der Reihe., Du bist dran.
duː bɪst an deːɐ ˈraiəˌ duː bɪst dran
Miło z twojej strony.
Das ist nett von dir.
das ɪst nεt fɔn diːɐ
Co słychać u twoich rodziców?
Wie geht es deinen Eltern?
viː geːt εs ˈdainən ˈεltɐn?
Zrobimy to po twojemu.
Wir machen es auf deine Art.
viːɐ ˈmaxn εs auf ˈdainə aːɐt
Jestem twoim dłużnikiem.
Ich schulde dir was!
ɪç ˈʃʊldə diːɐ vas!
Ten twój przyjaciel...
Der Freund von dir...
deːɐ frɔynt fɔn diːɐ