umówić się

sich verabreden

Umówiliśmy się na środę.
Wir haben uns für Mittwoch verabredet.
viːɐ ˈhaːbn ʊns fyːɐ ˈmɪtvɔx fεɐˈ|apreːdət
Umówimy się na przyszłą środę?
Verabreden wir uns für den nächsten Mittwoch?
fεɐˈ|apreːdn viːɐ ʊns fyːɐ deːn ˈnεːçstn ˈmɪtvɔx?
Umówiła go ze swoją siostrą.
Sie hat für ihn ein Date mit ihrer Schwester arrangiert.
ziː hat fyːɐ iːn ain deɪt mɪt ˈiːrɐ ˈʃvεstɐ arɑ̃ˈʒiːɐt
Umówiłem się na spotkanie z...
Ich habe ein Treffen mit... ausgemacht.
ɪç ˈhaːbə ain ˈtrεfn mɪt... ˈausgəmaxt