sprawa

Sache f, Angelegenheit f, (kwestia) Problem n

Jasna sprawa!
(Na) Klar!, Klare Sache!
(na) klaːɐ!ˌ ˈklaːrə ˈzaxə!
Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy.
Misch dich nicht in fremde Sachen/Dinge ein.
mɪʃ dɪç nɪçt ɪn ˈfrεmdə ˈzaxn/ˈdɪŋə ain
To jest jego sprawa.
Das ist seine Sache.
das ɪst ˈzainə ˈzaxə
To nie twoja sprawa.
Das ist nicht deine Sorge.
das ɪst nɪçt ˈdainə ˈzɔrgə
Wnieś sprawę do sądu.
Geh mit dieser Sache vor Gericht.
geː mɪt ˈdiːzɐ ˈzaxə foːɐ gəˈrɪçt
Musisz wziąć sprawy w swoje ręce.
Du musst die Sache in die eigenen Hände nehmen.
duː mʊst diː ˈzaxə ɪn diː ˈaigənən ˈhεndə ˈneːmən
Potem zdała sobie sprawę, że...
Dann ist ihr bewusst geworden, dass...
dan ɪst iːɐ bəˈvʊst gəˈvɔrdnˌ das
Zdajesz sobie sprawę, że...?
Ist dir klar, dass...?
ɪst diːɐ klaːɐˌ das?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Außenministerium n, Ministerium n für auswärtige Angelegenheiten
ˈausnminɪsteːriʊmˌ minɪsˈteːriʊm fyːɐ ˈausvεrtɪgə ˈangəleːgnhaitn