wybaczyć

verzeihen, vergeben

Wybaczysz mi?
Verzeihst du mir das?, Kannst du mir das vergeben?
fεɐˈtsaist duː miːɐ das?ˌ kanst duː miːɐ das fεɐˈgeːbn?
Nigdy sobie tego nie wybaczę.
Das werde ich mir nie verzeihen.
das ˈveːɐdə ɪç miːɐ niː fεɐˈtsaiən
Proszę wybaczyć, że to mówię...
Verzeihen Sie, dass ich es so sage...
fεɐˈtsaiən ziːˌ das ɪç εs zoː ˈzaːgə
Nie wybaczę mu tego nigdy w życiu.
Ich verzeihe es ihm nie im Leben.
ɪç fεɐˈtsaiə εs iːm niː ɪm ˈleːbn
Takich błędów się nie wybacza.
Solche Fehler kann man nicht verzeihen.
ˈzɔlçə ˈfeːlɐ kan man nɪçt fεɐˈtsaiən
Proszę wybaczyć na moment!
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.
εntˈʃʊldɪgn ziː mɪç ˈbɪtə ˈainən ˈaugnblik
Proszę wybaczyć mój słaby angielski.
Entschuldigen Sie bitte mein schwaches/schlechtes Englisch.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə main ˈʃvaxəs/ˈʃlεçtəs ˈεŋlɪʃ
Pan(i) wybaczy, ale...
Verzeihen Sie, aber...
fεɐˈtsaiən ziːˌ ˈaːbɐ