przejechać

kogoś/coś durchfahren j-n/etw., koło kogoś/czegoś vorbeifahren an j-m/etw.

Przejedźmy się gdzieś.
Lass uns spazieren fahren.
las ʊns ʃpaˈtsiːrən ˈfaːrən
Przejechali obok nas.
Sie sind an uns vorbeigefahren.
ziː zɪnt an ʊns foːɐˈbaigəfaːrən
Przejechałem na czerwonym.
Ich bin bei Rot gefahren.
ɪç bɪn bai roːt gəˈfaːrən
Przejechaliśmy ponad 1000 kilometrów.
Wir sind über 1000 Kilometer gefahren.
viːɐ zɪnt ˈyːbɐ ˈtauznt kiloˈmeːtɐ gəˈfaːrən
Przejechali całą Europę.
Sie haben ganz Europa durchreist.
ziː ˈhaːbn gants ɔyˈroːpa dʊrçˈraist
Jesteśmy tu tylko przejazdem.
Wir fahren (hier) nur durch.
viːɐ ˈfaːrən (hiːɐ) nuːɐ dʊrç