coś

(irgend)etwas, irgendwas

Coś jest nie w porządku.
Irgendwas stimmt nicht.
ˈɪrgntvas ʃtɪmt nɪçt
Coś się dzieje.
Irgendwas ist los.
ˈɪrgntvas ɪst loːs
Potrzebujesz jeszcze czegoś?
Brauchst du noch etwas?
brauxst duː nɔx ˈεtvas?
Musimy coś z tym zrobić.
Wir müssen damit etwas machen.
viːɐ ˈmʏsn daˈmɪt ˈεtvas ˈmaxn
Mam coś z kolanem.
Ich habe etwas mit meinem Knie.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt ˈmainəm kniː
Coś mi przyszło na myśl.
Mir ist etwas eingefallen.
miːɐ ɪst ˈεtvas ˈaingəfalən
Coś w tym jest.
Da ist was dran.
daː ɪst vas dran
Zostało coś dla mnie?
Bleibt etwas übrig für mich?
blaipt ˈεtvas ˈyːbrɪç fyːɐ mɪç?
Przeoczyłem coś?
Habe ich etwas ausgelassen?
ˈhaːbə ɪç ˈεtvas ˈausgəlasn?
Czy nie przypomina ci to czegoś?
Kommt es dir nicht vertraut vor?
kɔmt εs diːɐ nɪçt fεɐˈtraut foːɐ?
To jest coś pomiędzy fotelem a łóżkiem.
Es ist ein Mittelding zwischen Sessel und Bett.
εs ɪst ain ˈmɪtldɪŋ ˈtsvɪʃn ˈzεsl ʊnt bεt
Zjadłbym coś.
Ich möchte gern etwas essen.
ɪç ˈmœçtə ˈgεrn ˈεtvas ˈεsn
Wrzućmy coś na ząb.
Essen wir eine Kleinigkeit.
ˈεsn viːɐ ˈainə ˈklainɪçkait
Coś wymyślę.
Ich werde mir etwas einfallen lassen.
ɪç ˈveːɐdə miːɐ ˈεtvas ˈainfalən ˈlasn
Coś tu nie gra.
Hier stimmt etwas nicht.
hiːɐ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
To coś jakby...
Es ist etwas in der Art...
εs ɪst ˈεtvas ɪn deːɐ aːɐt
coś w rodzaju...
so eine Art (von)..., etwas von/in der Art...
zoː ˈainə aːɐt (fɔn)ˌ ˈεtvas fɔn/ɪn deːɐ aːɐt
nabrać w czymś wprawy
Übung in etw. Dat bekommen
ˈyːbʊŋ bəˈkɔmən