cały

ganz, voll

Gdzie byłeś przez cały dzień?
Wo warst du den ganzen Tag?
voː vaːɐst duː deːn ˈgantsn taːk?
Wracaj cały i zdrowy.
Komm heil zurück.
kɔm hail tsuˈrʏk
Czekam tu już całą wieczność.
Ich warte hier schon eine Ewigkeit.
ɪç ˈvartə hiːɐ ʃoːn ˈainə ˈeːvɪçkait
Jestem cały mokry.
Ich bin völlig durchnässt.
ɪç bɪn ˈfœlɪç ˈdʊrçnεst
Cała się trzęsła.
Sie zitterte am ganzen Körper.
ziː ˈtsɪtɐtə am ˈgantsn ˈkœrpɐ
Cała przyjemność po mojej stronie.
(Das Vergnügen ist) Ganz meinerseits.
(das fεɐˈgnyːgn ɪst) gants ˈmainɐzaits
To cały on.
Das sieht ihm ganz ähnlich.
das ziːt iːm gants ˈεːnlɪç
Ot, cała filozofia.
So einfach ist das.
zoː ˈainfax ɪst das
Z całym szacunkiem (do)...
Bei allem Respekt (vor)...
ˈbai ˈaləm reˈspεkt (foːɐ)
przez cały rok
das ganze Jahr (lang)
das ˈgantsə jaːɐ (laŋ)
na całym świecie
in der ganzen Welt
ɪn deːɐ ˈgantsn vεlt
cała naprzód
mit Volldampf/vollen Segeln voraus
mɪt ˈfɔldampf/ˈfɔlən ˈzeːgln foˈraus
na całego (zabawa itp.)
in vollem Gange
ɪn ˈfɔləm ˈgaŋə
na cały regulator (pogłośnić itp.)
in voller Lautstärke
ɪn ˈfɔlɐ ˈlautʃtεrkə
w całej krasie
in voller Pracht/Schönheit
ɪn ˈfɔlɐ praxt/ˈʃøːnhait
cały jego majątek
sein ganzes Vermögen, all sein Vermögen
zain ˈgantsəs fεɐˈmøːgnˌ al zain fεɐˈmøːgn