zobowiązać

kogoś do czegoś verpflichten j-n zu etw.

Jestem im niezmiernie zobowiązany za...
Ich bin ihnen für... sehr verpflichtet.
ɪç bɪn ˈiːnən fyːɐ... zeːɐ fεɐˈpflɪçtət
Byłbym panu/pani zobowiązany, gdyby...
Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn...
ɪç ˈvʏrdə ˈiːnən ˈdaŋkbaːɐ zainˌ vεn
To nas zobowiązuje do...
Daraus ergibt sich für uns die Pflicht...
daˈraus εɐˈgɪpt zɪç fyːɐ ʊns diː pflɪçt
być zobowiązanym do milczenia
zu Stillschweigen verpflichtet sein
tsuː ˈʃtɪlʃvaign fεɐˈpflɪçtət zain