język

Zunge f, (obcy, potoczny itp.) Sprache f

Zna pan(i) jakieś języki obce?
Beherrschen Sie einige Fremdsprachen?
bəˈhεrʃn ziː ˈainɪgə ˈfrεmtʃpraːxn?
Moim językiem ojczystym jest angielski.
Meine Muttersprache ist Englisch.
ˈmainə ˈmʊtɐʃpraːxə ɪst ˈεŋlɪʃ
Zna trzy światowe języki.
Er spricht drei Weltsprachen.
eːɐ ʃprɪçt drai ˈvεltʃpraːxn
Chodzę na kurs językowy.
Ich besuche einen Sprachkurs.
ɪç bəˈzuːxə ˈainən ˈʃpraːxkʊrs
Znaleźliśmy wspólny język.
Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə gəˈmainzaːmə ˈʃpraːxə gəˈfʊndn
Ma cięty język.
Sie hat eine scharfe/spitze Zunge.
ziː hat ˈainə ˈʃarfə/ˈʃpɪtsə ˈtsʊŋə
Mam to na końcu języka.
Es liegt mir auf der Zunge.
εs liːkt miːɐ auf deːɐ ˈtsʊŋə
Lepiej trzymaj język za zębami.
Halt lieber den Mund.
halt ˈliːbɐ deːn mʊnt
Co na sercu, to na języku.
Er trägt das Herz auf der Zunge.
eːɐ trεːkt das hεrts auf deːɐ ˈtsʊŋə
zostać wziętym na języki
ins Gerede kommen, in Verruf geraten
ɪns gəˈreːdə ˈkɔmənˌ ɪn fεɐˈruːf gəˈraːtn
być języczkiem u wagi
das Zünglein an der Waage sein
das ˈtsʏŋlain an deːɐ ˈvaːgə zain