poprosić

kogoś o coś bitten j-n um etw. Akk

Mogę pana/panią o coś poprosić?
Darf ich Sie um etwas bitten?
darf ɪç ziː ʊm ˈεtvas ˈbɪtn?
Poproś!
Du musst bitten!
duː mʊst ˈbɪtn!
Poproszę kawę bezkofeinową.
Einen koffeinfreien Kaffee, bitte.
ˈainən kɔfeˈiːnfraiən ˈkafeːˌ ˈbɪtə
Poprosił ją o rękę.
Er machte ihr einen Heiratsantrag.
eːɐ ˈmaxtə iːɐ ˈainən ˈhairaːts|antraːk
Mogę pana/panią poprosić do tańca?
Darf ich (Sie um einen Tanz) bitten?
darf ɪç (ziː ʊm ˈainən tants) ˈbɪtn?
Poproś go do środka.
Bitte ihn herein.
ˈbɪtə iːn hεˈrain
Poproszono mnie, żebym przygotował...
Man hat mich gebeten,... vorzubereiten.
man hat mɪç gəˈbeːtnˌ... ˈfoːɐtsubəraitn