śnić (się)

träumen

Śniłaś mi się.
Ich habe von dir geträumt.
ɪç ˈhaːbə fɔn diːɐ gəˈtrɔymt
Ja chyba śnię!
Ich träume wohl!, Das kann nicht (wahr) sein!
ɪç ˈtrɔymə voːl!ˌ das kan nɪçt (vaːɐ) zain!
Ani mi się śni to robić.
Nicht (einmal) im Traum würde ich so was tun.
nɪçt (ˈainmaːl) ɪm traum ˈvʏrdə ɪç zoː vas tuːn
Śniło mu się, że...
Er hat davon geträumt, dass...
eːɐ hat daˈfɔn gəˈtrɔymtˌ das