śmierć

Tod m

Nie zapomnę tego do śmierci.
Bis zu meinem Tod werde ich das nicht vergessen.
bɪs tsuː ˈmainəm toːt ˈveːɐdə ɪç das nɪçt fεɐˈgεsn
Zmarła śmiercią naturalną/tragiczną.
Sie ist eines natürlichen/gewaltsamen Todes gestorben.
ziː ɪst ˈainəs naˈtyːɐlɪçn/gəˈvaltzaːmən ˈtoːdəs gəˈʃtɔrbn
Zniesiono karę śmierci.
Die Todesstrafe wurde abgeschafft.
diː ˈtoːdəsʃtraːfə ˈvʊrdə ˈapgəʃaft
Przestraszył mnie na śmierć.
Er hat mich zu Tode erschrocken.
eːɐ hat mɪç tsuː ˈtoːdə εɐˈʃrɔkn
Jesteś blady jak śmierć.
Du bist leichenblass.
duː bɪst ˈlaiçnblas
Na śmierć zapomniałem.
Ich habe es völlig/glatt vergessen.
ɪç ˈhaːbə εs ˈfœlɪç/glat fεɐˈgεsn
Był o włos od śmierci.
Er stand am Rande des Todes.
eːɐ ʃtant am ˈrandə dεs ˈtoːdəs
To kwestia życia i śmierci.
Es geht hier um Kopf und Kragen.
εs geːt hiːɐ ʊm kɔpf ʊnt ˈkraːgn
dopóki nas śmierć nie rozłączy
bis dass der Tod uns scheidet
bɪs das deːɐ toːt ʊns ˈʃaidət
walka na śmierć i życie
ein Kampf auf Leben und Tod
ain kampf auf ˈleːbn ʊnt toːt