cel

Ziel n

Pocisk trafił do celu.
Das Geschoss hat das Ziel getroffen.
das gəˈʃɔs hat das tsiːl gəˈtrɔfn
Nie trafił do celu.
Er hat das Ziel verfehlt.
eːɐ hat das tsiːl fεɐˈfeːlt
Osiągnęliśmy (nasz) cel.
Wir haben unser Ziel erreicht.
viːɐ ˈhaːbn ˈʊnzɐ tsiːl εɐˈraiçt
Jaki jest cel państwa wizyty?
Was ist das Ziel Ihres Besuches?
vas ɪst das tsiːl ˈiːrəs bəˈzuːxəs?
Wyłącznie do celów medycznych.
Nur für medizinische Zwecke.
nuːɐ fyːɐ mediˈtsiːnɪʃə ˈtsvεkə
To się mija z celem.
Es ist sinnlos.
εs ɪst ˈzɪnloːs
Cel, pal!
Zielen, Feuer!
ˈtsiːlənˌ ˈfɔyɐ!
Cel uświęca środki.
Der Zweck heiligt die Mittel.
deːɐ tsvεk ˈhailɪçt diː ˈmɪtl
w tym celu
zu diesem Zweck
tsuː ˈdiːzəm tsvεk
ofiarowany na cele dobroczynne
für Wohltätigkeitszwecke/zu Wohltätigkeitszwecken gespendet
fyːɐ ˈvoːltεːtɪçkaitstsvεkə/tsuː ˈvoːltεːtɪçkaitstsvεkn gəˈʃpεndət