ubrać, ubierać

kogoś/coś/się anziehen j-n/etw./sich

Proszę się ubrać.
Ziehen Sie sich an.
ˈtsiːən ziː zɪç an
Nie wiem, w co mam się ubrać.
Ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
ɪç vais nɪçtˌ vas ɪç ˈantsiːən zɔl
Zaczekaj, aż się ubiorę.
Warte, bis ich angezogen bin.
ˈvartəˌ bɪs ɪç ˈangətsoːgn bɪn
Właśnie się ubiera.
Sie zieht sich gerade an.
ziː tsiːt zɪç gəˈraːdə an
Był ubrany w mundur.
Er war in Uniform., Er trug eine Uniform.
eːɐ vaːɐ ɪn ˈʊnifɔrmˌ eːɐ truːk ˈainə ˈʊnifɔrm
ubrać się
sich anziehen
zɪç ˈantsiːən
ubrać choinkę
den Weihnachtsbaum schmücken
deːn ˈvainaxtsbaum ˈʃmʏkn