zadzwonić

do kogoś anrufen j-n, telefonieren j-m

Zadzwonię do ciebie/pana.
Ich rufe dich/Ihnen an.
ɪç ˈruːfə dɪç/ˈiːnən an
Zadzwonię na policję!
Ich rufe die Polizei!
ɪç ˈruːfə diː poliˈtsai!
Zadzwoń do mnie, kiedy wróci.
Wenn er zurückkommt, ruf mich an.
vεn eːɐ tsuˈrʏkkɔmtˌ ruːf mɪç an
zadzwonić na koszt odbiorcy
ein R-Gespräch führen
ain ˈεrgəʃprεːç ˈfyːrən
zadzwonić na pogotowie
den Bereitschaftsdienst/Notdienst anrufen
deːn bəˈraitʃaftsdiːnst/ˈnoːtdiːnst ˈanruːfn