uderzyć

kogoś schlagen j-n, w coś prallen gegen etw., stoßen an etw. Dat

Samochód uderzył w mur.
Das Auto prallte gegen die Mauer.
das ˈauto ˈpraltə ˈgeːgn diː ˈmauɐ
Uderzyłem się w piszczel.
Ich habe mich ans Schienbein gestoßen.
ɪç ˈhaːbə mɪç ans ˈʃiːnbain gəˈʃtoːsn
Uderzył go pięścią.
Er hat ihm einen (kräftigen) Faustschlag verpasst.
eːɐ hat iːm ˈainən (ˈkrεftɪgn) ˈfaustʃlaːk fεɐˈpast
Uderzyłem głową o...
Ich bin mit dem Kopf an... gestoßen.
ɪç bɪn mɪt deːm kɔpf an... gəˈʃtoːsn
Alkohol uderza mi do głowy.
Der Alkohol steigt mir zu Kopf.
deːɐ ˈalkohoːl ʃtaikt miːɐ tsuː kɔpf