zabrać

komuś coś (weg)nehmen j-m etw. Akk, (ze sobą) mitnehmen

Zabrał mi to.
Er hat es mir weggenommen.
eːɐ hat εs miːɐ ˈvεkgənɔmən
Dlaczego mu to zabrałeś?
Warum hast du es ihm weggenommen?
vaˈrʊm hast duː εs iːm ˈvεkgənɔmən?
To zabierze trochę czasu.
Das braucht eine bestimmte Zeit.
das brauxt ˈainə bəˈʃtɪmtə tsait
Zabierz mnie do niego.
Nimm mich zu ihm.
nɪm mɪç tsuː iːm
Przepraszam, że zabrałem ci tyle czasu.
Entschuldigung, dass ich dich so lange aufgehalten habe.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ das ɪç dɪç zoː ˈlaŋə ˈaufgəhaltn ˈhaːbə
Nie zapomnij zabrać parasola.
Vergiss nicht, einen Regenschirm zu nehmen.
fεɐˈgɪs nɪçtˌ ˈainən ˈreːgnʃɪrm tsuː ˈneːmən
Zabieraj się stąd!
Scher dich fort!
ʃeːɐ dɪç fɔrt!