drogi

1(kosztowny) teuer, aufwendig

To jest dla mnie za drogie.
Das ist mir zu teuer.
das ɪst miːɐ tsuː ˈtɔyɐ
Robi zakupy w najdroższych sklepach.
Er geht in die teuersten Geschäfte einkaufen.
eːɐ geːt ɪn diː ˈtɔyɐstn gəˈʃεftə ˈainkaufn
W Tokio jest drogo.
Tokio ist teuer.
ˈtoːkioː ɪst ˈtɔyɐ
To jest dosyć drogie.
Es ist ganz schön teuer.
εs ɪst gants ʃøːn ˈtɔyɐ
To cię będzie drogo kosztowało!
Das wird dich teuer zu stehen kommen!
das vɪrt dɪç ˈtɔyɐ tsuː ˈʃteːən ˈkɔmən!
tanio kupić, drogo sprzedać
billig einkaufen und teuer verkaufen
ˈbɪlɪç ˈainkaufn ʊnt ˈtɔyɐ fεɐˈkaufn
znacznie drożej niż...
zu einem viel höheren Preis als...
tsuː ˈainəm fiːl ˈhøːɐn prais als
dwa/trzy razy drożej
für den doppelten/dreifachen Preis
fyːɐ deːn ˈdɔpltn/ˈdraifaxn prais

2(kochany) lieb

Mylisz się, mój drogi.
Du irrst dich, mein Lieber.
duː ɪrst dɪçˌ main ˈliːbɐ
Drogi Robinie, ... (w korespondencji)
Lieber Robin,...
ˈliːbɐ ˈroːbɪnˌ
Drodzy państwo...
Meine Herrschaften!
ˈmainə ˈhεrʃaftn!