stanąć

sich stellen, aufstehen

Stań z boku.
Stell dich zur Seite.
ʃtεl dɪç tsuːɐ ˈzaitə
Proszę stanąć w kolejce.
Stellt euch an.
ʃtεlt ɔyç an
Stanął mi zegarek.
Meine Uhr ist stehen geblieben.
ˈmainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Stanął po mojej stronie.
Er hat für mich Partei ergriffen.
eːɐ hat fyːɐ mɪç parˈtai εɐˈgrɪfn
stanąć na własnych nogach
sich auf eigene Füße/Beine stellen
zɪç auf ˈaigənə ˈfyːsə/ˈbainə ˈʃtεlən