wystarczyć

genügen, reichen

To nie wystarczy.
Das reicht nicht.
das ˈraiçt nɪçt
Tyle wystarczy do szczęścia.
Das reicht, um glücklich zu sein.
das ˈraiçtˌ ʊm ˈglʏklɪç tsuː zain
Wystarczy mi to, co zostanie.
Mir reicht das, was übrig bleibt.
miːɐ ˈraiçt dasˌ vas ˈyːbrɪç blaipt
Wystarczy mi (do tego) papier i ołówek.
Dazu reicht mir ein Stück Papier und ein Stift.
daˈtsuː ˈraiçt miːɐ ain ʃtʏk paˈpiːɐ ʊnt ain ʃtɪft
Czasami wystarczy parę dolarów.
Manchmal reichen auch nur ein paar Dollars.
ˈmançmaːl ˈraiçn aux nuːɐ ain paːɐ ˈdɔlars
Wystarczy do mnie zadzwonić.
Es reicht, wenn Sie mich anrufen.
εs ˈraiçtˌ vεn ziː mɪç ˈanruːfn
Wystarczy to sobie przeczytać.
Man muss es nur lesen.
man mʊs εs nuːɐ ˈleːzn