dowiedzieć się

erfahren

Dowiedział się o tym.
Er hat es erfahren.
eːɐ hat εs εɐˈfaːrən
Chciałbym się czegoś dowiedzieć.
Ich würde gern einige Informationen bekommen.
ɪç ˈvʏrdə ˈgεrn ˈainɪgə ɪnfɔrmaˈtsioːnən bəˈkɔmən
Nie powinni się o tym nigdy dowiedzieć.
Das dürfen sie nie erfahren.
das ˈdʏrfn ziː niː εɐˈfaːrən
Wkrótce się dowiesz.
Das erfährst du bald.
das εɐˈfεːɐst duː balt
Dowiaduję się o tym jako ostatni.
Ich bin der Letzte, der es erfährt.
ɪç bɪn deːɐ ˈlεtstəˌ deːɐ εs εɐˈfεːɐt
Jeśli się o tym dowie...
Falls er das erfährt...
fals eːɐ das εɐˈfεːɐt