potrzebować

brauchen, benötigen

Czego pan(i) potrzebuje?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Nie potrzebuję tego.
Ich brauche es nicht.
ɪç ˈbrauxə εs nɪçt
Będziemy potrzebować pomocy.
Wir werden Hilfe brauchen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈhɪlfə ˈbrauxn
Potrzebuję tego na gwałt.
Ich brauche es dringend.
ɪç ˈbrauxə εs ˈdrɪŋənt