i

und

Pisał i pisał.
Er schrieb und schrieb.
eːɐ ʃriːp ʊnt ʃriːp
I co teraz?
Und was nun?
ʊnt vas nuːn?
mężczyźni i kobiety
sowohl Männer als auch Frauen
zoˈvoːl ˈmεnɐ als aux frauən
nie tylko..., ale i...
nicht nur... sondern auch...
nɪçt nuːɐ... ˈzɔndɐn aux
i tak dalej
und so weiter
ʊnt zoː ˈvaitɐ
i nawet jeśli...
auch wenn...
aux vεn
chleba i igrzysk
Brot und Spiele
broːt ʊnt ˈʃpiːlə