niech

wyraża się za pomocą trybu rozkazującego

Niech się to więcej nie powtórzy!
Das soll sich nicht wiederholen!
das zɔl zɪç nɪçt viːdɐˈhoːlən!
Niech żyje król!
Es/Lang lebe der König!
εs/laŋ ˈleːbə deːɐ ˈkøːnɪç!
Niech żyją!
Hoch sollen sie leben!
hoːx ˈzɔlən ziː ˈleːbn!
Niech on za to zapłaci.
Lass ihn das bezahlen.
las iːn das bəˈtsaːlən
Niech tak będzie.
Also gut.
ˈalzo guːt
Niech się dzieje, co chce.
Geschehe, was da wolle.
gəˈʃeːəˌ vas daː ˈvɔlə