dech

Atem m

Ta wiadomość zaparła mi dech w piersiach.
Die Nachricht hat mir den Atem verschlagen.
diː ˈnaːxrɪçt hat miːɐ deːn ˈaːtəm fεɐˈʃlaːgn
jednym tchem
in einem/im selben Atemzug
ɪn ˈainəm/ɪm ˈzεlbn ˈaːtəmtsuːk
tańczyć do utraty tchu
bis zum letzten Atemzug tanzen
bɪs tsʊm ˈlεtstn ˈaːtəmtsuːk ˈtantsn
nie móc złapać tchu
außer Atem sein
ˈausɐ ˈaːtəm zain
zaprzeć komuś dech (zadziwić)
j-m den Atem verschlagen/nehmen
deːn ˈaːtəm fεɐˈʃlaːgn/ˈneːmən