czuć się

sich fühlen

Jak się czujesz?
Wie fühlst du dich?
viː fyːlst duː dɪç?
Czuję się już lepiej.
Ich fühle mich schon besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃoːn ˈbεsɐ
Dzisiaj nie czuję się na siłach.
Heute bin ich dazu nicht imstande.
ˈhɔytə bɪn ɪç daˈtsuː nɪçt ˈɪmstandə
Czułem się winny.
Ich fühlte mich schuldig.
ɪç ˈfyːltə mɪç ˈʃʊldɪç
Czuj się jak u siebie w domu.
Fühl dich wie zu Hause.
fyːl dɪç viː tsuː ˈhauzə
Czuł się jak ryba w wodzie.
Er fühlte sich wie Fisch im Wasser.
eːɐ ˈfyːltə zɪç viː fɪʃ ɪm ˈvasɐ