lubić

mögen, gern haben

Co lubisz robić?
Was macht dir Spaß?
vas maxt diːɐ ʃpaːs?
Nie lubię go.
Ich mag ihn nicht.
ɪç maːk iːn nɪçt
Lubię śpiewać.
Ich singe gern.
ɪç ˈzɪŋə ˈgεrn
Lubię jeździć na rowerze.
Ich fahre gern Rad.
ɪç ˈfaːrə ˈgεrn raːt
Co lubisz najbardziej?
Was hast du am liebsten?
vas hast duː am ˈliːpstn?
Jakie jedzenie najbardziej lubisz?
Was ist dein Lieblingsessen?
vas ɪst dain ˈliːplɪŋs|εsn?
Jest lubiana wśród dzieci.
Die Kinder mögen sie.
diː ˈkɪndɐ ˈmøːgn ziː
Lubię jeździć na nartach, on z kolei lubi pływać.
Ich laufe gern Ski, während er gern schwimmt.
ɪç ˈlaufə ˈgεrn ʃiːˌ ˈvεːrənt eːɐ ˈgεrn ʃvɪmt
Lubi kwiaty, szczególnie róże.
Sie mag Blumen, vor allem Rosen.
ziː maːk ˈbluːmənˌ foːɐ ˈaləm ˈroːzn
Nie lubi czytać.
Lesen ist nicht sein Ding.
ˈleːzn ɪst nɪçt zain dɪŋ
Nie lubię mówić o sobie.
Ich spreche nicht gern von mir (selbst).
ɪç ˈʃprεçə nɪçt ˈgεrn fɔn miːɐ (zεlpst)
Co kto lubi.
Jedem das Seine.
ˈjeːdəm das ˈzainə
Historia lubi się powtarzać.
Die Geschichte wiederholt sich.
diː gəˈʃɪçtə viːdɐˈhoːlt zɪç
Życie lubi robić niespodzianki.
Das Leben steckt voller Überraschungen.
das ˈleːbn ʃtεkt ˈfɔlɐ yːbɐˈraʃʊŋən
Co najbardziej lubisz (w)...?
Was gefällt dir am besten (an)...?
vas gəˈfεlt diːɐ am ˈbεstn (an)paradɔnˈtoːzə
Ponieważ wiem, że tego nie lubisz...
Da ich weiß, dass du es nicht magst...
daː ɪç vaisˌ das duː εs nɪçt maːkst
Co lubię i czego nie lubię:...
Was ich mag und was ich nicht mag:...
vas ɪç maːk ʊnt vas ɪç nɪçt maːk