lato

1(pora roku) Sommer m

Jest lato.
Es ist Sommer.
εs ɪst ˈzɔmɐ
Gdzie jeździcie latem?
Wohin fahren Sie im Sommer?
voˈhin ˈfaːrən ziː ɪm ˈzɔmɐ?
Będę tam przez całe lato.
Ich verbringe dort den ganzen Sommer.
ɪç fεɐˈbrɪŋə dɔrt deːn ˈgantsn ˈzɔmɐ
Lato spędziliśmy nad morzem.
Wir verbrachten den Sommer am Meer.
viːɐ fεɐˈbraxtn deːn ˈzɔmɐ am meːɐ
w środku lata
mitten im Sommer
ˈmɪtn ɪm ˈzɔmɐ

2(lata) Jahre f

Ile masz lat?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Mam dwadzieścia lat.
Ich bin zwanzig (Jahre alt).
ɪç bɪn ˈtsvantsɪç (ˈjaːrə alt)
Byłem tam trzy lata temu.
Ich war dort vor drei Jahren.
ɪç vaːɐ dɔrt foːɐ drai ˈjaːrən
Znam go od lat.
Ich kenne ihn schon seit Jahren.
ɪç ˈkεnə iːn ʃoːn zait ˈjaːrən
Ma już swoje lata.
Er ist schon in die Jahre gekommen.
eːɐ ɪst ʃoːn ɪn diː ˈjaːrə gəˈkɔmən
A ja na to jak na lato!
Dafür bin ich Feuer und Flamme!
daˈfyːɐ bɪn ɪç ˈfɔyɐ ʊnt ˈflamə!
Swoje najlepsze lata ma już za sobą.
Er ist über seine besten Jahre hinaus.
eːɐ ɪst ˈyːbɐ ˈzainə ˈbεstn ˈjaːrə hɪˈnaus
... dla dzieci powyżej dziesięciu lat.
... für Kinder ab zehn Jahren.
... fyːɐ ˈkɪndɐ ap tseːn ˈjaːrən
na początku/pod koniec lat sześćdziesiątych
Anfang/Ende der Sechziger
ˈanfaŋ/ˈεndə deːɐ ˈzεçtsɪgɐ
przed wieloma laty
vor vielen Jahren
foːɐ ˈfiːlən ˈjaːrən
lata całe, od lat
jahrelang, seit Jahren
ˈjaːrəlaŋˌ zait ˈjaːrən
w kolejnych/nadchodzących latach
in den kommenden Jahren
ɪn deːn ˈkɔməndn ˈjaːrən