odwołać

absagen, (rezerwację) stornieren (z funkcji itp.) abberufen

Spotkanie zostało odwołane.
Der Termin wurde abgesagt.
deːɐ tεrˈmiːn ˈvʊrdə ˈapgəzaːkt
Został odwołany ze stanowiska.
Er wurde seiner Stelle enthoben.
eːɐ ˈvʊrdə ˈzainɐ ˈʃtεlə εntˈhoːbn
Alarm został odwołany.
Der Alarm wurde aufgehoben.
deːɐ aˈlarm ˈvʊrdə ˈaufgəhoːbn
Odwołał swoje zeznania.
Er hat seine Aussage widerrufen.
eːɐ hat ˈzainə ˈauszaːgə viːdɐˈruːfn
Odwołuję się do pańskiego rozsądku.
Ich appelliere an Ihre Vernunft.
ɪç apεliːrə an ˈiːrə fεɐˈnʊnft