wsiąść

do czegoś einsteigen in etw. Akk

Wsiadł do samochodu i odjechał.
Er ist ins Auto gestiegen und weggefahren.
eːɐ ɪst ɪns ˈauto gəˈʃtiːgn ʊnt ˈvεkgəfaːrən
Wsiedliśmy do samolotu.
Wir sind ins Flugzeug gestiegen.
viːɐ zɪnt ɪns ˈfluːktsɔyk gəˈʃtiːgn
Proszę wsiadać! (do pociągu)
Einsteigen!
ˈainʃtaign!